Nagbibigay kami ng walang gastos na isa-sa-isang negosyong nagpapayo at mga pampublikong pagawaan sa aming mga miyembro upang matulungan silang mapalago ang kanilang negosyo. Pinananatili namin ang isang pakikipagtulungan na pakikipag-ugnayan sa pagtatrabaho kasama ang America’s Small Business Development Center (SBDC) sa rehiyon ng Silicon Valley.

PLANNING NG NEGOSYO

Maaari kaming tumulong sa pagbuo ng iyong plano sa negosyo para sa pagsisimula, pagbili, pamamahala, pagkuha ng utang, o pagpapalawak ng iyong negosyo.

KINAKAILANGAN NG STAFFING

FEDERAL, ESTADO, AT LOKAL NA KINAKAILANGAN