Hanggang sa susunod na abiso

Dahil sa bagong pagsiklab sa Coronavirus (COVID-19), wala kaming hawak na pisikal na pagawaan o panghalo ng negosyo hanggang sa karagdagang abiso.

Ang pinakamahusay na paraan upang makatanggap ng mga update mula sa amin ay sa pamamagitan ng aming Facebook Page. Sinusubukan din namin ang aming makakaya upang mai-update ang aming website at mag-publish ng mga anunsyo sa pamamagitan ng Email Campaign nang mabilis na makakaya namin ngunit napansin naming ang karamihan sa aming mga tagasunod ay mas madaling maabot sa pamamagitan ng social media o FB. Mangyaring makipag-ugnay sa amin kung nais mong idagdag sa aming listahan ng pag-mail